کیف پولهای اکوسیستم شیباریوم از 100 هزار عدد فراتر رفت.

در طی 24 ساعت گذشته 35 هزار کیف پول جدید به مجموع کیف پولهای شیباریوم اضافه شد که با این حساب مجموع تعداد کیف پولهای این بلاک چین لایه 2 از 100 هزار عدد فراتر رفت. طبق داده های شیباریوم اسکن، تعداد کیف پولها در طی 24 ساعت گذشته  55.8 درصد و میزان تراکنشهای آن 20.2 درصد افزایش یافته اند. در حال حاضر 101،277 کیف پول شیباریوم بیش از 420 هزار تراکنش انجام داده اند.

توسعه دهنده اصلی این پروژه روز گذشته راه اندازی مجدد شیباریوم را تایید کرد. او اعلام کرد که تا پیش از راه اندازی مجدد این شبکه 65 هزار کیف پول در مجموع 350 هزار تراکنش انجام دادند.