گروه هکری لازاروس به نهنگ ترون تبدیل شد.

گروه هکری لازروس به نهنگ ترون تبدیل شده است.

پس از هک صرافی کوینکس توسط گروه هکری لازاروس که گفته میشود متعلق به کره شمالی است، این گروه هکری به یک نهنگ ترون تبدیل شده است.
به گزارش شرکت امنیتی پک شیلد این گروه در جریان هک صرافی کوینکس، در حدود 137 میلیون ترون به ارزش 11.63 میلیون دلار به سرقت برده است.
به گفته این شرکت امنیتی این مبلغ برابر با 0.154 درصد از عرضه کل ترون است که گروه لازاروس را به شصت و یکمین مالک بزرگ ترون تبدیل کرده ست.