یک کیف پول بیتکوین با بیش از 56 میلیون دلار بعد از 6 سال بیدار شده.

به گزارش شرکت امنیتی پکشیلد، کیف پولی با موجودی 2 هزار و 100 عدد بیتکوین که با توجه به نرخ امروز مبلغی حدود 56 میلیون دلار میباشد به تازگی و پس از 6 سال فعالیت هایی را از سر گرفته.

این میزان بیتکوین در سال2017 به این کیف پول واریز شده بود. به نظر میرسد قرار است مالک آن برای یک فروش عمده و یا سرمایه گذاری خود را آماده کند.