9 روز تا اعلام نرخ بهره فدرال رزرو در 19 سپتامبر

اهمیت اعلام نرخ بهره:

نرخ بهره، یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. که با کاهش یا افزایش آن تصمیم‌های اقتصادی مردم تغییر می‌کند.

هرچه مقدار نرخ بهره بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری سرمایه های خود در بانک ها دارند. و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می‌کنند زیر باید هزینه بیشتری را در مجموع پرداخت کنند.

در حالت عکس این قضیه، هر چه نرخ بهره کمتر باشد تمایل افراد برای واگذاری دارایی‌های خود به بانک کمتر شده و از طرفی تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد. چرا که مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها بپردازند.