شادی شمسی
نویسنده

شادی شمسی

شادی شمسی هستم. مدرس، مترجم و توسعه دهنده ارشد محتوا در تیم دیجیتال مارکتینگ صرافی کوینینو.

59 مقاله

کوینینو، صرافی حرفه ای برای خرید و فروش و البته ترید ارز دیجیتال

شبکه های اجتماعی