کلاهبرداری 1 میلیون دلاری پروژه “لاکی استار”

کلاهبرداری 1 میلیون دلاری پروژه “لاکی استار”

کلاهبرداری 1 میلیون دلاری پروژه “لاکی استار”

کلاهبرداری پروژه های چینی یک مشکل تکراری در فضای Web3 است.

راه اندازی یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال در کشور چین غیرقانونی است . به همین دلیل، کاربرانی که به یک پروتکل چینی که دارای عناصر متمرکز است سپرده گذاری می کنند. ، ممکن است در معرض خطر مصادره وجوه آنها توسط پلیس قرار بگیرند.

بیش از 100 میلیون دلار در ماه ژوئیه زمانی که پروتکل Multichain مستقر در چین تمام وجوه کاربران خود را به حساب یک مهاجم منتقل کرد، از دست رفت. این تیم ادعا می کند که پلیس مدیر عامل آنها را دستگیر کرده. اما قربانیان هنوز در جستجوی پاسخی هستند که چه اتفاقی برای سرمایه آنها افتاد و چگونه می توان آنها را بازپرداخت کرد.

 

اخبار ارز دیجیتال

کلاهبرداری 1 میلیون دلاری پروژه “لاکی استار”

کلاهبرداری پروژه های چینی یک مشکل تکراری در فضای Web3 است.

راه اندازی یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال در کشور چین غیرقانونی است . به همین دلیل، کاربرانی که به یک پروتکل چینی که دارای عناصر متمرکز است سپرده گذاری می کنند. ، ممکن است در معرض خطر مصادره وجوه آنها توسط پلیس قرار بگیرند.

بیش از 100 میلیون دلار در ماه ژوئیه زمانی که پروتکل Multichain مستقر در چین تمام وجوه کاربران خود را به حساب یک مهاجم منتقل کرد، از دست رفت. این تیم ادعا می کند که پلیس مدیر عامل آنها را دستگیر کرده. اما قربانیان هنوز در جستجوی پاسخی هستند که چه اتفاقی برای سرمایه آنها افتاد و چگونه می توان آنها را بازپرداخت کرد.

 

Go to Top